Ceny zbóż, notowania, aktualności

Produkcja bioetanolu wzrośnie o 3/4

Produkcja bioetanolu wzrośnie o 3/4
DG AGRI szacuje, że produkcja bioetanolu w UE zwiększy się z 4,6 mld l do 8 mld l w 2017 r. Spożycie będzie rosnąć szybciej i przewyższy podaż wewnętrzną. Konsumpcja została oszacowana na 4,7 mld l w 2007 r. i 9,2 mld l w 2017 r.

Natomiast wg szacunków FAO i OECD unijne zapotrzebowanie na bioetanol w 2017 r. wyniesie aż 14,7 mld l. Obie organizacje podkreślają także, że w okresie 2000-2007 produkcja bioetanolu na świecie potroiła się do 52 mld l, a między 2008 a 2017 r. podwoi się 127 mld l.

Źródło: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności