Ceny zbóż, notowania, aktualności

Bój o pieniądze

Bój o pieniądze
Nie mniej niż 25 ale nie więcej niż 500 tysięcy złotych. O takie dotacje już niedługo będzie można się ubiegać z programu "Odnowa i rozwój wsi". Przygotowania w resorcie rolnictwa dobiegają końca teraz wszystko w rękach Urzędów Marszałkowskich.

Budowa lub remont obiektów sportowych, kulturalnych, sakralnych czy zabytkowych; urządzanie terenów zielonych lub służących promocji regionu – to tylko niektóre z celów, na jakie można przeznaczyć pomoc. Dlatego zainteresowani programem jest bardzo duże.

W porównaniu do poprzedniej edycji programu z funduszy na lata 2004-2006 rozszerzono listę instytucji, które mogą ubiegać się o wsparcie.

Do gmin oraz ośrodków kultury podlegających samorządom doszły jeszcze kościoły oraz związki wyznaniowa a także organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego.

Projekt może być realizowany w gminach wiejskich lub miejsko wiejskich. Z programu wyłączone są jednak miejscowości powyżej pięciu tysięcy mieszkańców.

Mieczysław Paradowski, MRiRW: cel jest taki: poprawić jakość życia mieszkańców wsi a jednocześnie zachęcić tych, którzy nie mieszkają na wsi, aby mogli skorzystać lub chcieli skorzystać z uroków wsi polskiej.

Działanie będzie wdrażane przez samorządy wojewódzkie. Dlatego termin naboru wniosków może być inny dla każdego regionu.

Mieczysław Paradowski, MRiRW: przewidujemy, że pod koniec tego roku poszczególne samorządy rozpoczną wdrażanie tego dziania.

Do rozdysponowania do końca 2013 roku jest 600 milionów euro.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności