Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rynek baraniny

Rynek baraniny
Według danych GUS, pogłowie owiec w grudniu 2007 roku ukształtowało się na poziomie 315,6 tys. szt., o ok. 5 proc. wyższym niż przed rokiem. IERiGŻ przewiduje, że w połowie 2008 roku pogłowie owiec może liczyć 335-340 tys. szt., o 2-3 proc. więcej niż rok wcześniej. Produkcja żywca baraniego wyniosła w 2007 roku 5,1 tys. t utrzymując się na poziomie z poprzedniego roku. Prawdopodobnie na zbliżonym poziomie ukształtuje się również w roku bieżącym.

W 2007 roku nadal obniżały się ceny żywca baraniego. W skupie dostawcy przeciętnie uzyskiwali 5,48 zł/kg, o dalsze 9 proc. mniej niż w 2006 roku i o blisko 17 proc. mniej niż w 2004 roku.

W tym czasie obniżyły się również ceny żywca baraniego w UE, gdzie mniejsza produkcja została z nadwyżką uzupełniona importem. W 2007 roku przeciętna unijna cena jagniąt ukształtowała się na poziomie 575 euro/100 kg, a owiec ciężkich 405 euro/100 kg, odpowiednio o 2 proc. i o 3 proc. niższym niż w 2006 roku. W I kwartale br. średnia dla UE-27 cena jagniąt wzrosła do 590 euro/100 kg, a owiec ciężkich do 414 euro/100 kg i była o 9 proc. i 2 proc. wyższa niż rok wcześniej.

W związku z dalszym spadkiem produkcji baraniny w UE, przy przewidywanym wzroście cen w imporcie tego mięsa, wzrostowa tendencja cen baraniny utrzyma się prawdopodobnie w kolejnych miesiącach. W Polsce hamująco na wzrost cen skupu żywca baraniego wpływa aprecjacja złotego. Jednak przy postępującej zwyżce cen unijnych również w Polsce można spodziewać się niewielkiego wzrostu.

W 2007 roku eksport żywca i mięsa baraniego w ekwiwalencie mięsa wyniósł 1,2 tys. t, o 20 proc. więcej niż w 2006 roku. Eksportowano głównie owce rzeźne, w tym zwłaszcza jagnięta do 1 roku. Cały eksport żywca baraniego kierowano na wewnętrzny rynek UE. Głównym odbiorcą były Włochy, gdzie płacono 2,13 euro/kg wobec średniej 2,05 euro/kg. Ceny te były odpowiednio o 12 proc. i o 19 proc. niższe niż rok wcześniej. Przeciętna cena mięsa baraniego uzyskiwana w eksporcie obniżyła się w tym czasie o 27 proc. do 4,53 euro/kg. Wolumen eksportu tego mięsa ukształtował się na poziomie zaledwie 35 t, chociaż był o 35 proc. większy niż w 2006 roku. Według przewidywań IERiGŻ, w 2008 roku eksport baraniny utrzyma się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

Do 152 t, o 9 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, wzrósł natomiast import mięsa baraniego, co było spowodowane spadkiem jego cen w imporcie z Nowej Zelandii i Australii. IERiGŻ ocenia, że w 2008 roku warunki importu będą mniej korzystne i może ulec on obniżeniu.

Źródło: Agencja Rynku Rolnego

Powrót do aktualności