Ceny zbóż, notowania, aktualności

Sejm przyjął poprawki do ustawy o ubezpieczeniach rolnych

Sejm przyjął poprawki do ustawy o ubezpieczeniach rolnych
Sejm przyjął dwie z trzech poprawek zaproponowanych przez Senat do nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Sejm uchwalił nowelę do ustawy z 2005 r. 26 czerwca. Odrzucona przez Sejm poprawka dotyczyła definicji przymrozków wiosennych. Senat zaproponował by ją skreślić nową definicję z ustawy pozostawiając dotychczasową.

Sejm poparł zaś poprawkę Senatu, która ogranicza możliwość zmniejszenia dopłat przez rząd do 40 proc. Nowelizacja ustawy zmniejsza wysokość dopłat do ubezpieczeń rolnych z 60 do 50 proc. Jednocześnie rząd co roku może określać wysokość dopłat zgodnie z możliwościami budżetu. Bez poprawki Senatu oznaczałoby to, że dopłata może stanowić od 1-50 proc.

Trzecia poprawka ma charakter redakcyjny.

Nowelizacja przewiduje, że firma ubezpieczeniowa będzie mogła wypłacić rolnikowi odszkodowanie za straty poniesione w wyniku klęsk żywiołowych, jeżeli ten straci 10 proc. plonów. Dotychczas rolnik mógł starać się o odszkodowanie, jeżeli w wyniku klęski stracił 30 proc. plonów.

Do klęsk żywiołowych zalicza się straty spowodowane m.in. przez powódź, huragan, grad, deszcz-nawałnicę czy wiosenne przymrozki. Ubezpieczenie obowiązkowe powinno objąć co najmniej 50 proc. upraw.

Nowelizacja zakłada, że rolnik będzie miał czas do końca czerwca 2009 r. na podpisanie umowy z firmą ubezpieczeniową. W myśl przepisów, rolnik musi ubezpieczyć się co najmniej od jednego ryzyka.

Nowelizacja ma wejść w życie w 14 dni od jej opublikowania. Obecnie zostanie ona skierowana do podpisu przez prezydenta.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności