Ceny zbóż, notowania, aktualności

Niższe zbiory zbóż, spadek produkcji wieprzowiny

Niższe zbiory zbóż, spadek produkcji wieprzowiny
Według prognoz ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w tym roku należy spodziewać się niższych zbiorów zbóż i spadku produkcji wieprzowiny. Zbiory zbóż, w związku z suszą, w tym roku mogą być niższe niż w roku ubiegłym o ponad 2 mln ton i mogą wynieść 25-26 mln ton – oceniają eksperci.

Według danych z początku lipca, suszą zagrożonych było ponad 52 proc. powierzchni gruntów ornych, a najbardziej z tego powodu ucierpiały Wielkopolska i Kujawy. W skali kraju zbiory ziarna mogą spaść nawet o 20 proc. Dane te jednak mogą ulec korekcie w zależności od warunków pogodowych do żniw – zaznacza IERiGŻ.

W comiesięcznym raporcie "Rynek Rolny" eksperci IERiGŻ zwracają uwagę, że w UE zapowiadają się dobre zbiory zbóż, co spowoduje napływ do kraju tańszego ziarna z południa Europy. Szacują, że import ziarna do Polski w sezonie 2008/09 może wynieść ok. 1,5-2 mln ton.

Według danych resortu rolnictwa, po długotrwałym wzroście, ceny zbóż w maju 2008 r. spadły do poziomu z początku bieżącego roku. Ceny ziarna spadały także w czerwcu i były w przypadku pszenicy o 16-17 proc. niższe od maksymalnego poziomu z przełomu marca i kwietnia. Cena pszenicy w skupie na początku lipca wyniosła 800 zł za tonę.

Ceny żyta obniżyły się o 11-13 proc., a jęczmienia o ok. 15 proc. W czerwcu zwiększyła się jedynie cena jęczmienia browarnianego.

Pomimo spadku cen, polskie zboża należą do jednych z droższych w Europie" – dodają eksperci. W trzecim tygodniu czerwca cena polskiej pszenicy konsumpcyjnej wynosiła 242 euro/t w Niemczech zaś 207, w na Węgrzech 183 euro/t.

Maleje skup trzody chlewnej, a jej ceny rosną. W okresie I-V 2008 r. skup trzody w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku zmniejszył się o 7,5 proc., a ceny skupu wzrosły o 11 proc.

Eksperci Instytutu oceniają, że w II półroczu 2008 r. produkcja wieprzowiny będzie mniejsza aniżeli rok wcześniej o ok. 15 proc., a przeciętna jej cena wzrośnie, w tym okresie, do ok. 4,50 zł/kg tj. o ok. 20 proc. w stosunku do II półrocza 2007 r.

Według IERiGŻ, małe szanse na spadek cen zbóż i pasz, sugerują, że nastąpi raczej długotrwały spadek produkcji trzody, mimo wzrostu jej ceny.

"Nie ulega wątpliwości, że przynajmniej następny rok charakteryzował się będzie niskim poziomem produkcji trzody i wysokimi cenami" – napisali eksperci w raporcie.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności