Ceny zbóż, notowania, aktualności

Suszy nie ma tylko na Podkarpaciu

Suszy nie ma tylko na Podkarpaciu
Według najnowszej prognozy plonów na ostatni dzień czerwca należy spodziewać się, że plony zbóż jarych mogą być niższe od 19 do 26 proc. Zagrożonych suszą jest już 65 proc. gmin w kraju.

Susza wystąpiła w 15 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko– pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim oraz w północnej części podlaskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz na północno-zachodnich krańcach woj. lubelskiego.

W województwach objętych suszą przewiduje się spadki plonów owsa o 40 proc. (miejscami nawet o 50 proc.), jęczmienia jarego, pszenicy jarej o 30 proc., rzepaku ozimego o 30 proc. (miejscami o 40 proc.), buraków cukrowych o 30 proc. i pszenicy ozimej o 15 proc. – wynika z raportu Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki IUNG-PIB.

Niższe mają być plony pszenicy ozimej (o 6 proc.) i rzepaku (o 13 proc.). Znacznie gorsza sytuacja występuje dla zbóż jarych. Eksperci spodziewają spadku plonu pszenicy jarej i jęczmienia jarego o 19 proc., a owsa aż o 26 proc. Prognozy plonów buraków cukrowych są niższe od wieloletnich o 13 proc., a ziemniaków o 4 proc.

 – Suszą zagrożonych jest 65,1 proc. gmin i 52,5 proc. gruntów ornych. W stosunku do poprzednich szacunków odsetek gmin, w których wystąpiła susza zwiększył się o dalsze 12,6 proc., a obszar gruntów ornych powiększył się o 8,3 proc.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności