Ceny zbóż, notowania, aktualności

Premia na start

Premia na start
Dotacja wysoka ale tłumów nie ma. Dziś rusza nowa edycja wsparcia dla młodych rolników. Wnioski można składać osobiście w oddziałach agencji restrukturyzacji lub przesłać pocztą. Przyjmowane będą do momentu wyczerpania puli środków w województwach albo do końca tego roku.

Do wczoraj wnioski o przyznanie premii mogli składać tylko ci rolnicy, którzy są właścicielami gospodarstw nie dłużej niż 14 miesięcy. Od dzisiaj o premie mogą ubiegać się ci, którzy jeszcze nie mają ziemi.

Wsparcie dla młodych rolników to 50 tysięcy złotych premii, które ma ułatwić im start. W tym roku do rozdysponowania na ten cel jest ponad 500 milionów złotych. Chętnych nie ma jednak wielu

Grażyna Wereszczyńska, ARiMR: wnioski zaczęliśmy przyjmować o 8:15, były kolejki oczekujących rolników na złożenie wniosku ale to było kilkadziesiąt osób.

Najtrudniejsze do spełnienia dla młodych rolników są wysokie wymagania dotyczące powierzchni przyszłego gospodarstwa.

Franciszek Kadzik, ARiMR: warunkiem przyznania pomocy będzie nabycie gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej średniej gruntów w kraju a jeżeli średnia gruntów w danym województwie jest większa niż w kraju to wówczas obowiązuje średnia wielkość w województwie.

Gospodarstwo nie może też przekroczyć powierzchni 300 hektarów. Rolnik w dniu składania wniosku nie może mieć ukończone 40 lat. Musi zobowiązać się do prowadzenia gospodarstwa przez co najmniej 5 lat a przez 3 być ubezpieczonym w pełnym zakresie w KRUS-ie.

Franciszek Kadzik, ARiMR: jeżeli wnioskodawca będzie spełniał wszystkie kryteria to wówczas agencja wyda mu decyzję warunkową i wówczas wnioskodawca będzie miał pół roku czasu na nabycie gospodarstwa zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Wnioski będą przyjmowane w poszczególnych województwach do wyczerpania puli środków lub do końca tego roku.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności