Ceny zbóż, notowania, aktualności

W UE kury nie za "kratami"

W UE kury nie za "kratami"
Maleje w Unii Europejskiej ilość gospodarstw, w których kury nioski są utrzymywane w klatkach. Najbardziej we Wspólnocie szanują te zwierzęta Austriacy, Szwedzi i Holendrzy.

Nadal jednak blisko 2/3 kur niosek jest utrzymywanych w klatkach. W czerwcu opublikowane zostały dane dotyczące stada kur niosek i udziału poszczególnych systemów utrzymywania tych zwierząt w Unii Europejskiej.

Wynika z nich, że we wszystkich 25 państwach członkowskich jedynie niewiele ponad 31 proc. kur niosek jest utrzymywanych w alternatywnych systemach produkcji. Największy udział alternatywnych systemów ma miejsce w Austrii (blisko 70 proc.), Szwecji (58 proc.)i Holandii (54 proc.). W całej UE w porównaniu do 2006 roku udział systemów klatkowych zmalał na rzecz alternatywnych systemów utrzymania kur niosek o ok. 10 proc. W Polsce wskaźnik systemów poza klatkowych wyniósł ponad 7 proc. (objęta została jednak tylko produkcja przemysłowa). Stosunkowo najwięcej kur niosek utrzymywanych jest w klatkach w nowych państwach członkowskich (Litwie, Łotwie, Czechach).

Źródło: ROL-PETROL

Powrót do aktualności