Ceny zbóż, notowania, aktualności

Eko-inwestycje

Eko-inwestycje
Jest o co zabiegać bo dotacje będą bardzo wysokie. Mowa o programie wsparcia dla samorządów na inwestycje związane z ochroną środowiska.

Celem programu jest poprawa tak zwanej infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich. Co gwarantuje lepszą jakość życia oraz warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa: wdrażaniem tych wszystkich działań będą zajmowały się sejmiki wojewódzkie, myślę że to w sposób praktyczny pozwoli na lepszą ocenę wniosków na wybranie tych najlepszych projektów i na skierowanie tych pieniędzy gdzie do tej pory nie były kierowane.

Pomoc na jaką mogą liczyć samorządy to zwrot 75 proc. kosztów kwalifikowanych. Maksymalnie może ona wynosić 200 tysięcy na projekty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, 3 miliony na dystrybucje energii ze źródeł odnawialnych oraz aż 4 miliony na gospodarkę wodnościekową. Zdaniem resortu rolnictwa gminy już teraz powinny zastanowić się na co chcą postawić.

Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa: my proponujemy tak zwane agrocentra, które pozwoliłyby samorządom skopiować dobre rozwiązania jeżeli chodzi o wykorzystanie paliw drugiej generacji, energii słonecznej, wietrznej, spalanie odpadów i innych produktów.

Na przygotowanie projektów jest jeszcze czas bo program ruszy prawdopodobnie dopiero jesienią.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności