Ceny zbóż, notowania, aktualności

Żywność stanieje na lato

Żywność stanieje na lato
W nadchodzących miesiącach ceny żywności powinny spadać, a obniżka cen w lipcu i w sierpniu może być głębsza niż w ubiegłym roku, mimo że susza obniża prognozy zbiorów – wynika z comiesięcznego raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 – Malejąca tendencja dynamiki cen żywności utrzyma się w kolejnych miesiącach, głównie za sprawą spodziewanych obniżek cen owoców i produktów mleczarskich. Sezonowy spadek cen żywności w czerwcu i lipcu może być nieco głębszy, niż przed rokiem. W połowie roku możliwe jest przyspieszenie dynamiki wzrostu cen mięsa, w tym zwłaszcza wieprzowego wskutek zmniejszenia podaży (sezonowego i cyklicznego) i wzrostu cen żywca. – napisano w raporcie

W kwietniu br. wzrost sprzedaży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w przedsiębiorstwach handlowych i niehandlowych (o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w ujęciu rocznym wyniósł 1 proc., a w okresie styczeń-kwiecień – 4 proc.

 – W najbliższych miesiącach należy się liczyć ze spowolnieniem wzrostowej tendencji popytu na żywność z uwagi na znaczący wzrost cen usług bytowych – czytamy w raporcie.

Na rynku zbóż wysokie ceny wykazują lekkie tendencje spadkowe pod wpływem tańszego importu. Spodziewany wzrost produkcji zbóż w Unii Europejskiej wyraźnie studzi rynek. W Polsce pod wpływem pojawiających się lokalnie objawów suszy bardzo dobre przewidywania co do poziomu zbiorów są stopniowo korygowane w dół. Na razie przeważają jednak oceny optymistyczne.

W wyniku spadku produkcji przewiduje się, że przeciętne ceny trzody w II półroczu 2008 r. wzrosną do ok. 4,50 zł/kg tj. o ok. 20 proc. w stosunku do II półrocza 2007 r. W ciągu czterech miesięcy 2008 r. ceny detaliczne wieprzowiny utrzymały się na poziomie z grudnia 2007 r. – Jednakże w kolejnych kilku miesiącach ceny będą systematycznie rosły i w końcu roku mogą być wyższe o 10-15 proc. – napisano w raporcie.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności