Ceny zbóż, notowania, aktualności

Kwalifikowane pieniądze

Kwalifikowane pieniądze
7 i pół tysiąca euro do wykorzystania w ciągu trzech lat. Taki zwrot mogą dostać rolnicy za zakup kwalifikowanego materiału siewnego. Przypominamy, że za kilka dni mija termin składania dokumentów o dopłaty.

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy pobierają dopłaty bezpośrednie i zużyli do siewu materiał elitarny lub kwalifikowany.

Zofia Pilarczyk Mazowiecki OR ARR – Poprawnie wypełniony wniosek powinien zawierać załącznik w postaci faktury zakupu materiału kwalifikowanego.

Stawki dopłat naliczane są do powierzchni obsianej lub obsadzonej materiałem kwalifikowanym. 100 złotych przysługuje do hektara zbóż i mieszanek zbożowych, 160 do roślin strączkowych 500 do ziemniaków. Określona jest także minimalna ilość materiału jaki trzeba zużyć do siewu lub sadzenia. Najmniej bo 80 kilogramów na hektar w przypadku żyta mieszańcowego lub syntetycznego i wyki siewnej, 130 kg żyta populacyjnego oraz jęczmienia, 150 pszenicy, pszenżyta, owsa i łubinu. Ponad 200 w przypadku grochu siewnego i bobiku. I wreszcie dwie i pół tony ziemniaków. Dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą do regionalnego oddziału Agencji Rynku Rolnego. W tym roku wyjątkowo wnioski będą przyjmowane o jeden dzień dłużej.

Zofia Pilarczyk Mazowiecki OR ARR – Zgodnie z ustawą 15 czerwca a ze względu na to, że 15 czerwca jest dniem wolnym od pracy przyjmujemy również wnioski 16 czerwca.

Regionalne oddziały Agencji Rynku Rolnego będą pracowały także w najbliższą sobotę.

Stawki dopłat do materiału siewnego
rodzajstawka (zł/ha)
zboża, mieszanki zbożowe100
rośliny strączkowe160
ziemniaki500


Minimalna ilość materiału
wymagana do siewu lub sadzenia
rodzajilość (kg/ha)
żyto mieszańcowe, wyka siewna80
żyto populacyjne, jęczmień130
pszenica, pszenżyto, owies łubin150
groch siewny, bobik200 – 270
ziemniaki2500

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności