Ceny zbóż, notowania, aktualności

Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt

Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W ww. projekcie ustawy proponuje się m.in.:

 – obniżenie z 30 proc. do 10 proc. wysokości strat w przypadku huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych oraz do 25 proc. wysokości strat w przypadku suszy, warunkujących ubieganie się o odszkodowanie,
 – obniżenie z 20 proc. do 10 proc. udziału własnego producenta rolnego w kwocie odszkodowania wypłacanego producentom rolnym,
 – rozdzielenie ryzyk w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne,
 – zwiększenie do 2 przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych w składzie Komisji do Spraw Oceny Ofert złożonych przez zakłady ubezpieczeń,
 – zmianę zasad udzielania dotacji z budżetu państwa na częściowe sfinansowanie odszkodowań wypłaconych producentom rolnym w związku z suszą.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Powrót do aktualności