Ceny zbóż, notowania, aktualności

Hiszpańska jagnięcina pod ochroną

Hiszpańska jagnięcina pod ochroną
Hiszpańska jagnięcina znana jako "Cordero de Nawarra" albo "Nafarroako Arkumea" otrzymała status produktu chronionej nazwy pochodzenia.

Aby produkt kwalifikował się do używania chronionej nazwy pochodzenia (PDO), chronionego oznaczenia geograficznego (PGI) lub świadectwa szczególnego charakteru (TSG) musi być zgodny ze specyfikacją, czyli dokumentacją stanowiącą zbiór warunków i wymagań charakteryzujących ten produkt oraz zawierającą opis metody jego wytwarzania, a także procedury kontroli jego produkcji i w określonych przypadkach definicję obszaru pochodzenia.

Oznakowanie PDO, PGI, TSG mogą znajdować się tylko na artykułach, które zostały zatwierdzone i są wytwarzane zgodnie z metodą wskazaną we wniosku.

Źródło: ROL-PETROL

Powrót do aktualności