Ceny zbóż, notowania, aktualności

Dopłaty do siewu

Dopłaty do siewu
Prawie dwa miesiące na złożenie wniosków. Tyle czasu zostało rolnikom, którzy chcą ubiegać się o dopłaty do materiału siewnego.

Aby dostać zwrot części poniesionych kosztów najpierw trzeba kupić materiał siewny.

 – Jest bardzo duże zainteresowanie rolników, co wynika być może ze zwiększenia dopłaty dla hektara obsadzonego lub obsianego materiałem kwalifikowanym – uważa Henryk Smolarz, wiceprezes ARR.

Stawki dopłat w zależności od rodzaju
kwalifikowanego materiału siewnego
rodzajcena (zł/ha)
zboża i mieszanki zbożowe100
rośliny strączkowe160
ziemniaki500


100 złotych dotacji przysługuje do hektara zbóż i mieszanek zbożowych, 160 do roślin strączkowych a 500 złotych do sadzeniaków. Kupno materiału kwalifikowanego trzeba potwierdzić fakturami. Dodatkowo rolnicy muszą złożyć oświadczenie o pomocy de minimis w ramach, której wypłacane jest wsparcie. Jedno gospodarstwo nie może dostać więcej niż 7 i pół tysiąca euro przez tak zwane trzy lata obrotowe.

 – Nowością jest to, że trzy lata obrotowe mogą być wyznaczone przez rolnika. Mogą to być lata kalendarzowe lub można wybrać dowolny korzystny dla rolnika okres – tłumaczy Smolarz.

Wnioski o dopłaty do materiału siewnego można składać w regionalnych biurach Agencji Rynku Rolnego do 15 czerwca.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności