Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zboża drożeją, wieprzowina tanieje

Zboża drożeją, wieprzowina tanieje
W ostatnim tygodniu marca drożały zboża, taniała natomiast wieprzowina – wynika z analiz ministerstwa rolnictwa. Według danych ministerstwa rolnictwa w ciągu tygodnia, przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej wzrosła o prawie 1 proc. i w dniach 24-30 marca ukształtowała się na poziomie 940 zł/t. Cena ta była o ponad 4 proc. wyższa niż przed miesiącem i o blisko 43 proc. wyższa niż przed rokiem.

W końcu marca cena skupu żyta konsumpcyjnego osiągnęła poziom 767 zł/t, tj. nieco wyższy (o 0,2 proc.) niż w poprzednim tygodniu, o 2 proc. wyższy niż przed miesiącem i o 29 proc. wyższy niż rok wcześniej.

W analizowanym tygodniu cena jęczmienia paszowego wzrosła o blisko 1 proc. i w dniach 24-30 marca br. dostawcy tego ziarna średnio w kraju uzyskiwali 851 zł/t. Była to cena o 2,5 proc. wyższa niż przed miesiącem i o 45 proc. wyższa niż w porównywalnym tygodniu 2007 r.

"Na krajowych giełdach towarowych dostrzega się nastrój wyczekiwania na dalszy rozwój sytuacji. Wysoki poziom cen ziarna osłabił popyt. Rolnicy nie spieszą się jednak ze sprzedażą zbóż, licząc na dalszy wzrost ich cen. Aktualnie przetwórcy kupują zboże w niewielkich ilościach, w większości po cenie wywoławczej" – napisano w analizie rynku.

Od dwóch tygodni ponownie obniżają się ceny skupu trzody chlewnej. Według danych ministerstwa rolnictwa w dniach 24-30 marca za żywiec wieprzowy średnio w kraju płacono 3,57 zł/kg, tj. o 1,3 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu. W odniesieniu do cen sprzed miesiąca i roku było to odpowiednio o ponad 3 proc. i o ponad 5 proc. więcej.

W ciągu tygodnia o 3 grosze podrożało bydło ogółem w skupie, osiągając cenę 4,20 zł/kg. Była ona o ponad 1 proc. niższa niż przed miesiącem i zbliżona do notowanej rok wcześniej.

W analizowanym okresie kurczęta typu brojler skupowano po 3,26 zł/kg, tj. po cenie o niecały 1 proc. wyższej niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. W odniesieniu do cen sprzed roku drób ten podrożał o ponad 7 proc.

Za indyki przeciętnie płacono 4,15 zł/kg, tj. o 2,5 proc. mniej niż tydzień wcześniej. Było to zarazem o ponad 1 proc. więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 8 proc. mniej niż przed rokiem.

Dalszej redukcji ulegają ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku (OMP). W dniach 24-30 marca średnio w kraju za produkt ten płacono 7,91 zł/kg (bez VAT), tj. o 2,6 proc. mniej niż przed tygodniem. Aktualny poziom cen OMP jest niższy niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 8 proc. i o blisko 14 proc.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności