Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wzrost wartości dodanej

Wzrost wartości dodanej
Od 100 tysięcy do 20 milionów złotych na taką pomoc mogą liczyć przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem produktów rolnych. Zgodnie z zapowiedziami pogram wsparcia powinien ruszyć w kwietniu.

Pomoc to zwrot części poniesionych kosztów na modernizację zakładów przetwórczych lub handlu hurtowego. Zalicza się do nich między innymi budowę pomieszczeń produkcyjnych, higieniczno-sanitarnych czy administracyjnych, zakup urządzeń do magazynowania i przygotowania produktów rolnych do sprzedaży, środków transportu a także wdrażania systemów zarządzania jakością.

Do kosztów można też zaliczyć przygotowanie dokumentacji technicznej|:
 – budowa pomieszczeń produkcyjnych, higieniczno-sanitarnych, administracyjnych
 – zakup urządzeń, środków transportu
 – wdrażanie systemów zarządzania jakością
 – przygotowanie dokumentacji technicznej

Najważniejszy warunek, jaki musi spełnić planowana inwestycja to być uzasadniona ekonomicznie, czyli przynieść wymierne korzyści dla zakładu.

Artur Ławniczak wiceminister rolnictwa: nie ma ograniczenia, co do wielkości zakładu natomiast jest ograniczenie kwotowe, chociaż są to duże kwoty, bo do 20 milionów złotych, czyli za te pieniążki można zrobić bardzo poważne inwestycje.

O pomoc mogą ubiegać się zakłady mięsne, mleczarnie, przetwórstwa owoców i warzyw a także roślin na cele energetyczne. Zwrot poniesionych nakładów to 40 lub 50 proc. tak zwanych kosztów kwalifikowanych, do których nie wlicza się podatek VAT.

Artur Ławniczak wiceminister rolnictwa: sama wartość pomocy jest o 10 proc. wyższa, jeśli są długotrwałe umowy z rolnikami, jeżeli działają w porozumieniu z grupami producenckimi.

Warunek jest tylko taki, aby co najmniej 1 produktów rolnych była nabywana na podstawie, co najmniej rocznych umów z grupami producenckimi.

Data rozpoczęcia naboru dokumentów o przyznanie wsparcia dla przedsiębiorstw powinna ma być ogłoszona jeszcze w tym miesiącu lub na początku przyszłego.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności