Ceny zbóż, notowania, aktualności

Informacje KRUS

Informacje KRUS
Jak informuje KRUS Uchwałą Nr 3 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 marca 2008 r. składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na II kwartał 2008 r. została ustalona w wysokości 78,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte tym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie, opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 26,00 zł.

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kwartale 2008 r. wynosi 30 proc. obowiązującej w marcu 2008 r. emerytury podstawowej (636,29 zł) tj. 191,00 zł.

Obowiązek opłacenia składki powstaje z pierwszym dniem kwartału, w którym powstało ubezpieczenie. Nieprzekraczalnym terminem zapłaty należnych składek jest ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału.

KRUS przypomina także, że osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, która jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracuje przy prowadzeniu tej działalności, opłaca składki w podwójnej wysokości ich kwartalnego wymiaru.

Źródło: ROL-PETROL

Powrót do aktualności