Ceny zbóż, notowania, aktualności

Żywność będzie drożała

Żywność będzie drożała
Działający pod egidą ONZ Światowy Program Żywieniowy jest zdania, że rekordowo wysokie ceny żywności prawdopodobnie będą nadal rosnąć co najmniej do 2010 r. – oświadczyła dyrektor wykonawcza WFP Josette Sheeran.

"Oceniamy, że obecny poziom (wzrostu cen żywności) będzie się utrzymywał przez najbliższych kilka lat (...) będą one rosnąć w 2008, 2009 i prawdopodobnie co najmniej do 2010 r." – oznajmiła.

Jak podkreśliła, ceny żywności rosną z powodu coraz wyższych cen ropy naftowej i energii, skutków zmian klimatycznych, rosnącego zapotrzebowania ze strony takich państw jak Indie czy Chiny oraz wykorzystania plonów roślinnych w celu produkcji biopaliw.

Jak zaznaczyła, spekulacyjne inwestycje na rynku żywnościowym w takie produkty jak zboża, które przyczyniają się do wzrostu cen, nie są krótkotrwałym zjawiskiem i "na pewno będą trwały nadal".

Unia Europejska wyznaczyła sobie cel zwiększenia do 2020 r. odsetka biopaliw wśród wszystkich paliw wykorzystywanych w unijnym transporcie do 10 proc. Przeciwnicy sugerują jednak, że plany te wymagają rewizji z powodu negatywnego wpływu biopaliw na podaż żywności.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności