Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wiceprezes ARiMR: w lipcu możliwe wypłaty w ramach PROW

Wiceprezes ARiMR: w lipcu możliwe wypłaty w ramach PROW
W czerwcu powinno rozpocząć się zawieranie z rolnikami umów o dofinansowanie w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW); wypłata środków ma ruszyć w połowie lipca – wynika z informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Jak mówiła w Katowicach wiceprezes Agencji, Zofia Szalczyk, dotyczy to projektów w zakresie modernizacji gospodarstw, pomocy dla młodych rolników, różnicowania działalności w kierunku nierolniczym oraz pomocy dla przetwórstwa rolno-spożywczego.

Opóźnienia w przygotowaniach do obsługi wniosków i wypłaty pieniędzy w ramach PROW na lata 2007-2013 są związane z brakiem systemu informatycznego, koniecznego aby ARiMR uzyskała akredytację Komisji Europejskiej i mogła przyjmować wnioski oraz – co najważniejsze – wypłacać środki.

Jak poinformowała wiceprezes, budowa systemu informatycznego powinna zakończyć się w kwietniu, a w maju w Agencji będzie dokonany zewnętrzny audyt, potwierdzający prawidłowość działania całego systemu i przygotowanie Agencji do obsługi PROW. Jeżeli zakończy się pomyślnie, od czerwca będą zawierane umowy, a od lipca realizowane wypłaty.

Początek naboru wniosków w zakresie pomocy dla przetwórstwa rolno-spożywczego planowany jest na kwiecień. Wnioski w zakresie modernizacji gospodarstw były przyjmowane już od ubiegłego roku. Nabór w programie ułatwiającym start zawodowy młodym rolnikom rozpoczął się w marcu. W ciągu dwóch pierwszych dni naboru złożono ponad 1,3 tys. wniosków, na kwotę odpowiadającą ponad 12 proc. całej puli środków.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności