Ceny zbóż, notowania, aktualności

Niebieski Język atakuje UE

Niebieski Język atakuje UE
W 2006 r. choroba niebieskiego języka wystąpiła w Europie w pięciu krajach, w blisko 2000 farmach. Po okresie epidemiologicznej ciszy od lipca 2007 r. zaobserwowano powrót tej choroby na skalę masową. Chorobę niebieskiego języka zlokalizowano już na 50 tys. farm hodowlanych.

We Francji pierwsze ognisko choroby w 2007 r. potwierdzono w lipcu i od tego czasu do stycznia br. potwierdzono 14 264 ogniska – informuje francuska Agencji Bezpieczeństwa Żywności (AFSSA). Zarażonych jest 58 departamentów. Choroba rozprzestrzeniła się od północnego – wschodu na resztę kraju. W 9 z zarażonych departamentów 70 proc. farm jest zarażonych.

W Niemczech pierwsze ognisko pojawiło się w połowie 2007 r. i do końca grudnia ub. r. potwierdzono 20 276 przypadków choroby niebieskiego języka – wg danych Ministerstwa Niemiec. Ogniska jej znajdują się głównie w zachodniej części kraju.

W Belgii pierwszy przypadek Niebieskiego Języka w 2007 r. pojawił się w lecie, a do końca roku odnotowano 6 598 zarażonych farm – wg danych belgijskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności (AFSCA). W 63 proc. zarażonych farm hoduje się bydło.

W Holandii pierwszy przypadek choroby zanotowano w lipcu, a przez następne pół roku było jej już 6 442 przypadków. Administracja holenderska ostrzega, że cały kraj jest zarażony. W Luksemburgu pierwszy przypadek potwierdzono w połowie 2007 r., przez następne pół roku potwierdzono 1 315 kolejnych przypadków.

W Wielkiej Brytanii pierwszy przypadek zidentyfikowano we wrześniu ub. r., a do końca roku potwierdzono 67 zarażonych ferm – informuje Departament Spraw Wiejskich. Zarażone hodowle znajdują się w strefie południowo – wschodniej tego kraju.

W Danii miał zanotowano tylko jeden przypadek choroby niebieskiego języka – w październiku 2007 r. na południowym wschodzie wyspy Lolland.

W Czechach również potwierdzono jeden przypadek tej choroby, pod koniec listopada – na zachodzie kraju, blisko granicy z Niemcami.

W Szwajcarii zarażonych nią jest 5 farm. Ogniska choroby powstały w 3 dystryktach położonych na północnym wschodzie kraju, blisko granicy z Niemcami.

Źródło: ROL-PETROL

Powrót do aktualności