Ceny zbóż, notowania, aktualności

Młody na hektarach

Młody na hektarach
Wiele miesięcy oczekiwania a teraz rozczarowanie. Okazuje się, że poprzeczka w nowym programie wsparcia dla młodych rolników jest zawieszona zbyt wysoko. W poprzedniej edycji programu nie było ograniczenia co do wielkości gospodarstwa.

Ze wsparcia mógł skorzystać każdy, kto kupił co najmniej hektar ziemi. Wymóg ubezpieczenia w KRUS-ie też można było obejść. W efekcie pieniądze nie zawsze trafiały tam gdzie powinny. Dlatego teraz wymagania zostały zaostrzone.

Dokładnie chodzi o minimalną powierzchnię gospodarstwa. Musi wynosić ona co najmniej średnią wojewódzką, lub nawet wiecej.

Marta Włudarska ARiMR: jeżeli średnia powierzchnia gruntów rolnych w województwie jest mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w kraju, wtedy te minimum to jest powierzchnia gruntów rolnych w kraju.

Dla wielu rolników, szczególnie z tych terenów gdzie gospodarstwa są niewielkie, powierzchnia blisko 10 hektarów nie jest możliwa do osiągnięcia.

Grażyna Wasiłek MODR Jedlińsk: w gminie Jedlińsk, na terenie której pracuję, jestem pracownikiem doradztwa rolniczego, gdzie średnia gospodarstwa jest od 6 – 7 hektarów. Jest to kryterium dostępu bardzo trudne.

Teoretycznie ziemi można dokupić, ale biorąc pod uwagę ceny koszt znacznie przewyższyłby wysokość premii.

Grażyna Wasiłek MODR Jedlińsk: cena hektara ziemi jest wystawiona od 15 do 25, nawet 30 tysięcy złotych, w zależności od tego, w jakim to miejscu jest położone.

Zdaniem resortu rolnictwa nowe przepisy gwarantują to, że 50 tysięcy dotacji trafi we właściwe ręce.

Artur Ławniczak wiceminister rolnictwa: po analizie wykorzystania środków za 2004 – 2006, doszliśmy do wniosku, żeby ten program trafił bezpośrednio do młodych rolników, którzy naprawdę będą prowadzić gospodarstwo rolne.

Rolnicy, którym uda się dostać dotacje przez trzy lata będą musieli podlegać ubezpieczeniu w KRUSIE. Tyle samo czasu mają na uzupełnienie kwalifikacji. A gospodarstwo muszą prowadzić co najmniej przez 5 lat.

Marta Włudarska ARiMR: jeżeli chodzi o ten pierwszy nabór wniosku, to mogą skorzystać rolnicy, którzy już mają gospodarstwa, nie dłużej niż 14 miesięcy.

Wnioski o przyznanie wsparcia dla młodych rolników będą przyjmowane od najbliższego poniedziałku. Można je złożyć osobiście w regionalnym oddziale Agencji Restrukturyzacji, wysłać pocztą lub przesyłką kurierską. Ostatnia możliwość to do dostarczenie dokumentów w zaklejonej kopercie do powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności