Ceny zbóż, notowania, aktualności

Odnowa wsi

Odnowa wsi
Z ogromną niecierpliwością ale także niepokojem na uruchomienie programów pomocowych czekają samorządowcy. Powód to zmiana w sposobie finansowania projektów.

Budowa dróg, kanalizacji czy wodociągów a także inwestycje związane z kulturą to tylko niektóre cele na jakie gminy przeznaczały unijne dotacje.

Józef Bogucki wójt gminy Boguty-Pianki: ten okres był wspaniały wspaniała współpraca z urzędem marszałkowskim, wojewódzkim z Bankiem Gospodarstwa Krajowego gdzie ścieżki były przedeptane w jaki sposób składać dokumenty.

Większość gmin już opracowuje projekty i czeka na rozpisanie konkursów z nowych funduszy na lata 2007-13.

Elżbieta Frejowska wójt gminy Nagłowice: oczekiwania są duże pieniądze są spore jakkolwiek nigdy nie jest tak żeby one były wystarczające. Mamy nadzieję, że przynajmniej te najpilniejsze potrzeby uda nam się zrealizować z tych środków.

Problem w tym, że na nowe inwestycje nie będzie już można korzystać z tak zwanego prefinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Teraz gminy będą mogły za to ubiegać się o dotacje rozwojowe przydzielane przez urzędy marszałkowskie. I to właśnie budzi największe obawy.

Elżbieta Frejowska wójt gminy Nagłowice: przecież urząd marszałkowski jest beneficjentem sam dla siebie istnieje spore ryzyko, być może nie umotywowane że urząd marszałkowski będzie w pierwszej kolejności sam dla siebie przyznawał dotacje rozwojowe.

Jeżeli gminy nie dostaną dotacji rozwojowych będą musiały zaciągać kredyty komercyjne, a to znacznie zwiększy koszty inwestycji.

Józef Bogucki wójt gminy Boguty-Pianki: tutaj gdzie nie ma wiedzy jest ryzyko a ryzyko jest tym większe im większa jest nasza niewiedza.

Zdaniem Banku Gospodarstwa Krajowego nie wszystko jeszcze stracone.

Paweł Lisowski Bank Gospodarstwa Krajowego: jest szansa na to aby bank tak jak w poprzednim okresie mógł być partnerem dla gmin wiejskich w finansowaniu PROW-u : kilku działań z tego programu między innymi usługi, odnowa, z podejścia Leader.

Trwają prace nad przygotowaniem nowego systemu kredytowania, ale będzie on gotowy nie wcześniej niż pod koniec tego roku.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności