Ceny zbóż, notowania, aktualności

Po grypie

Po grypie
Główna Inspekcja Weterynaryjna stara się o zniesienie zakazu eksportu drobiu z terenów, na których wykryto wirusa ptasiej grypy. Do tego jednak potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej. Dlatego Specjalne pismo jeszcze dziś zostanie wysłane do Brukseli.

Po ostatnim wybuchu ptasiej grypy wielu właścicieli ferm skarżyło się na duże problemy ze sprzedażą drobiu, mimo, że unijny zakaz handlu dotyczył wyłącznie terenów zagrożonych ponownym wybuchem choroby. Zdaniem Głównego Inspektoratu Weterynarii, takie ryzyko jest już minimalne, stąd starania o szybkie zniesienie zakazu.

 – Będziemy wnioskować o zniesienie, czyli zlikwidowanie obszaru A i obszaru B dla powiatu płockiego, czyli tych pierwszych ognisk, które wystąpiły w Myśliborzycach i Uniejowie – mówi Janusz Związek, Główny Inspektorat Weterynarii.

Główny Inspektorat Weterynarii domaga się także zniesienia zakazu trzymania drobiu w zamknięciu.

 – Ta pozytywna ocena sytuacji, dla głównego lekarza daje też sygnał, żeby wystąpić do ministra rolnictwa o zluzowanie rozporządzenia, tego drastycznego, w zakresie trzymania wszystkich ptaków w zamknięciu – wyjaśnia Związek.

Starania o złagodzenie restrykcji dotyczących handlu drobiem zbiegło się z pozytywną oceną, jaką polskim służbom weterynaryjnych wystawili unijni urzędnicy. Uznali oni, że wirus ptasiej grypy jest już pod ich całkowitą kontrolą. Dlatego należy się spodziewać, że zakaz eksportu wkrótce częściowo zostanie zniesiony.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności