Ceny zbóż, notowania, aktualności

Szkolenia paszowe na Warmii i Mazurach

Szkolenia paszowe na Warmii i Mazurach
Obecnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odbywają się bezpłatne szkolenia na temat aktualnych wymagań w zakresie produkcji i użytkowani pasz na poziomie gospodarstwa rolnego. Ich uczestnicy poznają między innymi przepisy prawne dotyczące higieny i produkcji pasz oraz żywienia zwierząt, wymagania dotyczące jakości pasz czy też uczą się bilansowania dawek pokarmowych przy pomocy programów komputerowych.

Celem szkoleń jest bowiem dostarczenie rolnikom niezbędnej wiedzy z zakresu produkcji i użytkowani pasz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa paszowego. Kurs ten przygotowuje także rolników do złożenia egzaminu ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych nie przeznaczonych do obrotu przez komisja powołaną przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 roku.

Unia Europejska, aby zapewnić konsumentom pełne bezpieczeństwo żywności wprowadziła bowiem zasadę kontroli "od pola do stołu". Dlatego też konieczna jest obecnie kontrola wszystkich gospodarstw paszowych, a za takie uznawane są wszystkie gospodarstwa rolne wytwarzające nawet niewielkie ilości paszy. W związku z tym aby mogły one kontynuować swoja działalność muszą złożyć do powiatowych lekarzy weterynarii wniosek o rejestrację. Ogólnopolski cykl szkoleń nt. "Aktualne wymagania w zakresie produkcji i użytkowania pasz na poziomie gospodarstwa rolnego" realizuje Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Instytut Zootechniki w Balicach.

Projekt został ogłoszony i zakontraktowany przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w ramach Sektorowego programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (Działanie 1.3 "Szkolenia") z Krajową Radą Izb Rolniczych oraz Instytutem Zootechniki w Krakowie pod numerem S/118/002/06.

Na Warmii i Mazurach odbyło się już 7 takich szkoleń. Kolejne 8 planowane jest w styczniu 2008 roku.

Źródło: ROL-PETROL

Powrót do aktualności