Ceny zbóż, notowania, aktualności

Salmonella w materiale paszowym

Salmonella w materiale paszowym
Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w wyniku badań laboratoryjnych śruty słonecznikowej pochodzącej z Ukrainy stwierdzono obecność bakterii salmonella w materiale paszowym z kilku firm, które wyeksportowały go do Polski.

W wyniku badań laboratoryjnych śruty słonecznikowej pochodzącej z Ukrainy stwierdzono obecność bakterii salmonella w w/w materiale paszowym pochodzącym z następujących zakładów:

1. ZAO "Zaporoskij Masłożyrkombinat", Zaporoże ul. Piszczewaja 3
2. OAO "Nieżynskij śirkombinat"ul. Prilukskaja 2, Nieżyn UA
3. BAT – Winnickij OśK
4. OOO Kernel – Trejd 01133 Kijów ul. N. Daneczko 16
5. ZAO AT Cargill Kijów, ul. Miecznikowa 3/4

W związku z powyższym, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. z 2003 r. Nr 165, poz. 1590 z późn. zm) polecono dokonywanie wzmożonej kontroli granicznej śruty słonecznikowej, pochodzącej z w/w zakładów ukraińskich, w kierunku obecności pałeczek salmonella.

Jednocześnie towar nie może być wprowadzony do obrotu na terytorium UE do chwili uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych. Zgodnie z art. 20 ust. 4 Rozporządzenia 178/2002 podmioty działające na rynku pasz powinny współpracować z właściwymi władzami podczas działań podejmowanych w celu uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka związanego z dostarczoną lub dostarczaną przez siebie paszą.

Źródło: ROL-PETROL

Powrót do aktualności