Ceny zbóż, notowania, aktualności

Dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego
Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 3 grudnia 2007 r. do dnia 15 lutego 2008 r. Oddziały Terenowe ARR przyjmują wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania ww. dopłat zawarte są w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

Źródło: ROL-PETROL

Powrót do aktualności