Ceny zbóż, notowania, aktualności

Najdroższa ziemia w Wielkopolsce, Małopolsce i na Śląsku

Najdroższa ziemia w Wielkopolsce, Małopolsce i na Śląsku
57,1 tysiąca hektarów ziemi sprzedała ze swoich zasobów w pierwszym półroczu 2007 Agencja Nieruchomości Rolnych. Jak informuje Zespół Gospodarowania Zasobem Sekcja Statystyki i Analiz ANR jednostki organizacyjne Agencji zawierają kwartalnie 3,7–4,2 tys. umów sprzedaży. Struktura zawieranych umów wskazuje, że obecnie najliczniejsze są umowy w grupie obszarowej 1–10 ha, a następnie w grupie do 1 ha. Natomiast średnia cena transakcyjna w II kwartale 2007 r. wyniosła 9 174 zł za 1 ha i była wyższa od analogicznej ceny w I kwartale 2007 r. o 197 zł (tj. o 2 proc.).

Wzrost średniej ceny transakcyjnej zaznaczył się w grupach obszarowych do 1 ha, między 1 a 10 ha oraz w przedziale między 100 a 300 ha, zaś w przedziałach od 10 do 100 ha i powyżej 300 ha zanotowano spadek średniej ceny transakcyjnej. Najwyższe ceny transakcyjne w II kwartale bieżącego roku odnotowano w województwach: wielkopolskim, śląskim i małopolskim – powyżej 13 tys. zł za 1 ha, a ceny najniższe – w woj. lubelskim – 6 671 zł/ha, podkarpackim – 7 475 zł/ha, lubuskim – 7 617 zł/ha i podlaskim – 7 618 zł/ha.

Źródło: Pierwszy Portal Rolny

Powrót do aktualności