Ceny zbóż, notowania, aktualności

Dopłaty pod warunkiem

Dopłaty pod warunkiem
Dopłaty bezpośrednie uzależnione od spełnienia określonych wymagań środowiskowych i bezpieczeństwa żywności będą obowiązywały w całej Unii. Jednak Polska i kraje, które wraz z nią wstępowały do Unii będą miały okres przejściowy– postanowiła obradująca w Luksemburgu Rada Ministrów Rolnictwa.

Rolnik, by otrzymać płatności bezpośrednie, musi spełniać określone wymagania w zakresie standardów ochrony środowiska i zwierząt – postanowili ministrowie. Ziemia musi być także utrzymana w dobrej kulturze rolnej. Taki system wprowadzany jest od dwóch lat. Kontrole gospodarstw objętych programem doprowadziły w ponad 10% przypadków do zmniejszenia unijnych świadczeń. Najwięcej problemów farmerom dostarczała prawidłowa identyfikacja i rejestracja zwierząt hodowlanych.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności