Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zmiany w KRUS

Zmiany w KRUS
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje zmiany w funkcjonowaniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zmiany te miałyby skorelować ubezpieczenie rolników z powszechnym systemem ubezpieczeń.

Doskonalenie systemu ubezpieczenia społecznego rolników zapowiada przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 grudnia 2005 r. Krajowy Program Reform. Zakłada on, że podstawowym celem reformy będzie uporządkowanie organizacji i finansowania systemu oraz właściwe ukierunkowanie pomocy publicznej w postaci dotacji do rolniczych świadczeń emerytalno–rentowych.

Planuje się, aby ubezpieczeniem społecznym rolników objęte były osoby prowadzące działalność rolniczą, tj. wszystkie osoby fizyczne zarejestrowane jako producenci rolni w ewidencji producentów rolnych prowadzonej przez ARiMR i pobierające dopłaty bezpośrednie, oraz inne osoby prowadzące działalność rolniczą. Jednocześnie o objęciu ubezpieczeniem nie powinien decydować rozmiar gospodarstwa wyrażony w hektarach przeliczeniowych. Poza tym proponuje się stworzyć w KRUS dwufilarowy system emerytalny, który ubezpieczonym opłacającym składkę wyższą od składki w podstawowej wysokości umożliwi uzyskanie dodatkowego świadczenia emerytalnego – emerytury kapitałowej. Środki na emeryturę rolną kapitałową z II filara KRUS gromadzone byłyby i inwestowane w nowym utworzonym w tym celu funduszu.

Źródło: Pierwszy Portal Rolny

Powrót do aktualności