Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wnioski o dopłaty do 15 maja

Wnioski o dopłaty do 15 maja
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że 15 maja 2007 r. mija termin składania przez rolników wniosków o dopłaty bezpośrednie. Choć rolnicy będą mogli składać wnioski po tej dacie jeszcze przez 25 dni kalendarzowych (do 9 czerwca), muszą się liczyć, że wówczas za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie obniżona o 1 proc.

Do 26 kwietnia br. rolnicy złożyli ponad 387 tys. wniosków o przyznanie płatności do gruntów rolnych. Do rolników, którzy składali wnioski o dopłaty w ubiegłych latach, Agencja wysłała 1 459 444 pakietów wniosków spersonalizowanych (częściowo wypełnionych) wraz z załącznikami graficznymi.

Wniosek o przyznanie płatności należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Rolnicy nie powinni zwlekać.

Informujemy jednocześnie, że 12 maja (sobota) oraz 14 i 15 maja biura powiatowe Agencji będą czynne do późnych godzin wieczornych.

Przypominamy, że w 2007 r. ARiMR po raz pierwszy będzie przyznawała na unijnych zasadach dopłaty do roślin uprawianych na cele energetyczne oraz płatność zwierzęcą. O dopłaty te można ubiegać się na tym samym formularzu, co o dopłaty bezpośrednie.

Zgodnie z przepisami, termin realizacji płatności za 2007 r. to okres między 1 grudnia 2007 r. a 30 czerwca 2008 r.

Źródło: Pierwszy Portal Rolny

Powrót do aktualności