Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zamiast mleka wołowina

Zamiast mleka wołowina
Jak wskazują prognozy Agencji Rynku Rolnego z roku na rok zmniejsza się w naszym kraju pogłowie krów mlecznych. Szacuje się , że 2013 roku w produkcji mleka pozostanie jedynie około 1, 5 mln krów (obecnie jest ich 2, 5 mln). Spadek pogłowia krów spowodowany jest przede wszystkim ograniczeniem wielkości produkcji kwotą mleczną . Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego aby utrzymać hodowle bydła na dotychczasowym poziomie proponuje rolnikom przestawienie się z produkcji mleka na bydło mięsne.

 – Walczymy o 1 mln krów, które muszą wypaść z produkcji mleka, a mogłyby pozostać dla produkcji wołowiny wysokiej jakości w tym ekologicznej, bo jest dla tej produkcji miejsce w Polsce i w UE. Dla wielu rolników i ich rodzin realizacja naszego programu jest szansą na utrzymanie dochodów z chowu bydła, po przestawieniu się na bydło mięsne, a dla wielu konsumentów szansą na dostęp do wartościowej wołowiny wysokiej jakości o dobrej relacji jakości do ceny. Polska ma niepowtarzalną szansę na restrukturyzację sektora wołowiny na bazie najnowocześniejszych rozwiązań europejskich i światowych wdrożonych w takich krajach jak USA, Argentyna, Brazylia, Francja, Włochy, Hiszpania, Irlandia, Szkocja i inne. Nasz program wyprowadzamy ze Strategii Lizbońskiej, dążąc do celu poprzez podnoszenie jakości, oparcie o rynek, wiedzę, transfer technologii, budowanie sieci współpracy, współpracę na rzecz wdrażania nowych produktów procesów i technologii, promocję rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego poprawę dobrostanu zwierząt. Polska może być jednym z liderów w produkcji wołowiny wysokiej jakości w UE – mówi Jerzy Wierzbicki, prezes KZPBM.

Dlatego też KZPBM opracowało kompleksowy Program Rozwoju Produkcji Wołowiny Wysokiej Jakości na lata 2007–2013, adresowany do wszystkich uczestników łańcucha produkcyjnego: konsumentów, przetwórców, rolników–producentów bydła mięsnego, pracowników nauki, samorządów.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności