Ceny zbóż, notowania, aktualności

Miliony samozatrudnionych

Miliony samozatrudnionych
Gdyby wierzyć obliczeniom unijnym, to jesteśmy potęgą przedsiębiorczości. Jako samozatrudniający się pracuje bowiem co szósty z aktywnych zawodowo Polaków.

Resorty pracy i polityki społecznej oraz gospodarki przygotowały dla Sejmowej Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości informacje na temat samozatrudnienia u nas i w UE. Oba zaznaczyły, iż bardzo trudno policzyć, ile mamy w Polsce pracujących na własny rachunek. Nadal nie wiadomo dokładnie, ile w Polsce funkcjonuje małych jednoosobowych firm. MG szacuje, że jest ich około 400 tysięcy. MPiPS podaje, że mamy ok. 584 tys. przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają żadnego pracownika. Prowadzą działalność głównie w budownictwie, transporcie, ochronie zdrowia i oświacie.

Ministerstwo Pracy pokusiło się o dokładniejszą informację. Jego zdaniem pracujący na własny rachunek lub prowadzący jednoosobowe firmy to ok. 19 proc. wszystkich aktywnych zawodowo (ok. 2,9 mln osób). Ale połowa z nich to rolnicy (ok. 1,6 mln). Aż 40 procent z pozostałych ma wykształcenie zasadnicze zawodowe. Obawiają się oni, że nie znajdą zatrudnienia. Dla nich samodzielna praca jest formą ucieczki przed bezrobociem. Niestety, często nie radzą sobie z biurokracją, ponieważ nie mają odpowiedniego przygotowania – napisano w informacji resortu pracy. To jeden z głównych powodów systematycznie spadającej od kilku lat liczby samozatrudniających się.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności