Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zmiany przepisów przyznawania płatności zwierzęcych

Zmiany przepisów przyznawania płatności zwierzęcych
Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności – płatność zwierzęca przysługuje rolnikom, którzy w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. byli posiadaczami bydła lub owiec, lub kóz, lub koni, które w tym okresie były wpisane lub zostały zgłoszone przez tego rolnika do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, lub do rejestru koniowatych oraz we wniosku o przyznanie płatności w roku 2006 zadeklarowali trwałe użytki zielone oraz trawy na gruntach ornych, które zostały zakwalifikowane do płatności.

Płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych w roku 2007, która nie może być większa niż suma powierzchni trwałych użytków zielonych i traw na gruntach ornych, do których przyznano płatność w roku 2006 i nie większa niż powierzchnia ustalona na podstawie liczby zwierząt posiadanych przez rolnika w okresie referencyjnym przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) i współczynnika 0,3.

Obsada zwierząt i powierzchnia kwalifikowana do płatności zwierzęcej będzie wyliczana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Powrót do aktualności