Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zamknięcie przejścia granicznego na granicy z Ukrainą

Zamknięcie przejścia granicznego na granicy z Ukrainą
Komunikat o zamknięciu przejścia granicznego na granicy z Ukrainą oraz zaleceniu wwozu towarów na użytek własny.

Departament Polityki Celnej przekazał na ręce Inspekcji Weterynaryjnej, skąd z kolei otrzymały informację organizacje krajowe branży rolno–spożywczej, kopię pisma z dnia 23.01.2007 r. Państwowej Służby Celnej Ukrainy dotyczące rozporządzenia Gabinetu Ministrów Ukrainy 12–p z dnia 16.01.2007 r. o wyłączeniu przejścia granicznego Rawa Ruska – Hrebenne z Wykazu drogowych przejść granicznych na ukraińskiej granicy celnej, przez które dokonywany jest wwóz na jej obszar celny oraz tranzyt towarów należących do grup 1–24 (oprócz akcyzowych), tj. żywych zwierząt oraz produktów, tłuszczów, olejów, wosku pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, gotowych artykułów spożywczych, wg Ukraińskiej Klasyfikacji Towarowej Handlu Zagranicznego.

Państwowa Służba Celna Ukrainy zwraca się do polskiej Służby Celnej z prośbą o okazanie pomocy w sprawie informowania polskich przedmiotów gospodarczych, przewoźników, osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej o zakazie przemieszczania towarów należących do grup 1–24 (oprócz akcyzowych) przez przejście graniczne Rawa Ruska–Hrebenne oraz wskazania drogowych przejść na polsko–ukraińskiej granicy (Jagodzin–Dorohusk, Krakowiec–Korczowa), przez które mogą być realizowane odprawy w ruchu towarowym ww. kategorii towarów.

Jednocześnie ukraińska Służba Celna informuje o tym, że na terytorium Ukrainy mogą być wwiezione przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej artykuły spożywcze dla własnego użytku o łącznej wartości stanowiącej nie więcej niż 50 euro na osobę, w ramach następujących norm:
  • w opakowaniu producenta, przeznaczone do handlu detalicznego – w ilości nie większej niż jedno opakowanie, lub o masie łącznej, nie przekraczającej dwóch kilogramów każdego rodzaju produktu na jedną osobę,
  • bez opakowania – w ilości nie przekraczającej dwóch kilogramów każdego rodzaju produktu na jedną osobę,
  • bez opakowania – produkt niepodzielny, gotowy do bezpośredniego spożycia, w ilości nie większej niż jednostka każdego rodzaju produktu na jedną osobę.

Źródło: Polskie Mięso

Powrót do aktualności