Ceny zbóż, notowania, aktualności

Okresowo mniejszy podatek od biopaliw

Okresowo mniejszy podatek od biopaliw
Ulgę w podatku CIT proponuje resort finansów dla producentów biopaliw. Mogliby z niej korzystać już od przyszłego roku, nie dłużej jednak niż przez sześć najbliższych lat. Projekt ustawy w tej sprawie trafił do uzgodnień międzyresortowych. Jest to element rządowego programu promocji biopaliw opracowanego na lata 2008 – 2014.

Z ulgi mogliby korzystać wszyscy producenci płacący podatek od osób prawnych. Mechanizm jej funkcjonowania ma polegać na odliczeniu od podatku dochodowego 19 proc. nadwyżki kosztów wytworzenia biokomponentów nad kosztami wytworzenia paliw ciekłych o takiej samej wartości opałowej, do których te biokomponenty mogą być dodawane.

Ministerstwo wyliczyło, że wskutek odliczeń, jakich producenci mogliby dokonać już za 2007 rok, wpływy budżetowe zmniejszyłyby się o 120 mln zł. W tym po stronie dochodów państwa uszczuplenie wyniosłoby około 91 mln zł, a jednostek samorządu terytorialnego około 29 mln zł.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności