Ceny zbóż, notowania, aktualności

Komunikat dla płatników składek w KRUS

Komunikat dla płatników składek w KRUS
KRUS informuje o wymiarze składek na ubezpieczenie społeczne rolników na II kwartał 2007 r. Uchwałą Nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 7 marca 2007 r. składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na II kwartał 2007 r. została ustalona w wysokości 72,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte tym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 24,00 zł.

Składka na ubezpieczenie emerytalno–rentowe, stanowiąca 30 proc. obowiązującej w marcu br. emerytury podstawowej (597,46 zł) wynosi w II kw. 179,00 zł. Obowiązek opłacenia składki powstaje z pierwszym dniem kwartału, w którym powstało ubezpieczenie. Nieprzekraczalnym terminem zapłaty należnych składek jest ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału.

Kasa przypomina jednocześnie, że osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, która jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracuje przy prowadzeniu tej działalności, opłaca składki w podwójnej wysokości ich kwartalnego wymiaru.

Źródło: Pierwszy Portal Rolny

Powrót do aktualności