Ceny zbóż, notowania, aktualności

Produkty pochodzenia zwierzęcego – poprawki do ustawy

Produkty pochodzenia zwierzęcego – poprawki do ustawy
Wymagania zdrowotne, higieniczne i sanitarne, jakie powinny być spełnione przy uboju zwierząt na własny użytek, reguluje znowelizowana ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Sejm w środę przyjął poprawki Senatu. Podczas prac w Senacie zgłoszonych zostało 6 poprawek, wszystkie mają charakter doprecyzowujący. Sejm poparł wszystkie propozycje Senatu.

Sprawy uboju zwierząt na własny użytek nie są regulowane przez unijne prawo. Unia pozostawia te regulacje do decyzji krajom członkowskim.

Uchwalone przepisy nakładają obowiązek zaopatrywania produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych na rynek w odpowiednie dokumenty, które gwarantują bezpieczeństwo żywności.

Zgodnie z ustawą, ubój na terenie gospodarstwa będzie dotyczył m.in. hodowanych na własny użytek cieląt do szóstego miesiąca życia, świń, owiec, kóz, drobiu oraz dzikich zwierząt hodowanych w warunkach fermowych.

Ustawa wejdzie w życie w 14 dni po jej opublikowaniu. Obecnie zostanie skierowana do podpisu przez prezydenta.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności