Ceny zbóż, notowania, aktualności

Dotacje "de minimis"

Dotacje "de minimis"
Znane są już terminy i zasady. Od 15 kwietnia rolnicy będą mogli starać się o dopłaty do materiału siewnego. Dotacje będą wypłacane w ramach pomocy suszowej lub tak zwanej "de minimis".

O dotacje do materiału kwalifikowanego będą mogli występować, rolnicy, którzy w wyniku ubiegłorocznej suszy stracili, co najmniej 1/3 zbiorów. Powinny potwierdzać to protokoły komisji powołanych przez wojewodów. Zwrot części poniesionych kosztów będzie możliwy tylko po przedstawieniu dokumentów potwierdzających zakup zboża czy sadzeniaków.

Marek Chrapek wiceminister rolnictwa: – Jak również będzie musiał dołączyć decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej o wielkości otrzymanej pomocy jeżeli nie otrzymał tej pomocy do tej pory to taką decyzje lub oświadczenie iż nie otrzymał pomocy związanej ze skutkami suszy.

Dopłaty będą udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych kwalifikowanym materiałem siewnym. Będzie to 50 złotych do hektara zbóż, 60 złotych do hektara roślin strączkowych oraz 300 złotych do hektara ziemniaków.

Przewidziane stawki dopłatzł/ha rocznie
pszenica, owies, jęczmień, pszenżyto, żyto50
groch siewny, łubin, bobik60
ziemniaki300
ródło: Min. Rol.


Rolnicy będą mogli wybrać czy otrzymają dopłaty ze wsparcia suszowego czy tak zwanej pomocy de minimis. Dlaczego wprowadzono takie rozróżnienie?

 – Dlatego żeby rolnik poszkodowany w wyniku suszy nie był znów poszkodowany czyli jego limit 3 tysiące euro na 3 lata nie był wyczerpany przez tę pomoc do materiału siewnego – mówi Marek Chrapek.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać od połowy kwietnia do końca czerwca w regionalnych biurach Agencji Rynku Rolnego.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności