Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wieloletni program promocji biopaliw

Wieloletni program promocji biopaliw
Krajowa Izba Biopaliw przygotowała propozycje do Wieloletniego Programu Promocji Biopaliw – systemowego projektu rządowego, tworzącego ramy funkcjonowania rynku biopaliw transportowych od 2008r.

 – Problem związany z promocją biopaliw dotyczy wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, nie tylko naszego kraju. Na dzień dzisiejszy żaden z członków Unii Europejskiej nie posiada rozwiązań prawno – finansowych w 100 % rozwiązujących problemy związane z tą branżą. Sytuację tę można by rozwiązać tworząc wspólną długoterminową politykę dla w wszystkich członków UE z zastosowaniem okresów przejściowych (dostosowawczych) odpowiednich dla poszczególnych krajów – mówi Tadeusz Zakrzewski, prezes Krajowej Izby Biopaliw.

Zdaniem KIB polityka ta powinna między innymi zakładać precyzyjnie określone dla całej UE i poszczególnych krajów roczne zapotrzebowanie na biokomponenty, ujednolicenie wysokości stawek podatku akcyzowego należnego z tytułu produkcji i sprzedaży paliw, biopaliw i biokomponentów oraz ujednolicenie przepisów dotyczących obrotu, produkcji i magazynowania biopaliw i biokomponentów. Ponadto ujednolicenie norm jakościowych dla biopaliw i biokomponentów ( między innymi rodzaje mieszanek).

Jak podkreśla Zakrzewski rządowy program promocji biopaliw powinien zostać opracowany przy udziale branżowych ekspertów oraz przedstawicieli z różnych Francji politycznych. Takie rozwiązaniem zdaniem prezesa KIB przynajmniej teoretycznie, mogłoby zapewnić ciągłość działań państwa w tym zakresie, niezależnie od zmian na scenie politycznej.

Źródło: Pierwszy Portal Rolny

Powrót do aktualności