Ceny zbóż, notowania, aktualności

Minął rok…

Minął rok…
Koniec roku to tradycyjnie czas podsumowań. W polskim rolnictwie niewątpliwie najważniejszymi wydarzeniami było uchwalenie ustawy o biopaliwach oraz kłopoty z eksportem naszej żywności do Rosji i na Ukrainę.

Ten rok rolnikom będzie się także kojarzył z ogromnymi stratami spowodowanymi suszą oraz „świńską górka”, która uderzyła w hodowców trzody chlewnej. A jaki był 2006 rok w szczegółach?

Styczeń
Sejm umożliwił otrzymanie dodatkowych kwot mlecznych dla tych, którzy je przekroczyli. Utrzymano regionalizację handlu kwotami.

Luty
Unijni ministrowie rolnictwa ostatecznie zatwierdzili reformę rynku cukru. Jej celem jest ograniczenie upraw buraków oraz produkcji cukru. Przeciwko zmianom głosują tylko trzy kraje w tym Polska.

Marzec
Sejm uchwalił ustawę o paliwie rolniczym, która umożliwia rolnikom zwrot części akcyzy płaconej w cenie oleju napędowego.

Ukraina wprowadza zakaz importu polskiego mięsa. Jesteśmy oskarżeni o nielegalny przemyt wyrobów mięsnych. Inspekcja weterynaryjna tłumaczy, że nie interesuje nas zawartość prywatnego bagażu obywateli ukraińskich wracających do kraju.

Kwiecień
W Polsce potwierdzono kolejne przypadki ptasiej grypy . Sprzedaż drobiu spadła o 1/5. Straty z tytułu ptasiej grypy branża drobiarska szacuje na 760 milionów złotych. Rząd stara się o rekompensaty z Komisji Europejskiej.

Maj
Andrzej Lepper zostaje powołany na stanowisko wicepremiera i ministra rolnictwa. W resorcie zastępuje Krzysztofa Jurgiela. Ta decyzja zbiega się ze zgodą Komisji Europejskiej na uruchomienie przez Polskę tzw. rezerwy restrukturyzacyjnej. Narodowa kwota mleczna zostaje zwiększona o ponad 400 tysięcy ton.

Czerwiec
Będą dopłaty do roślin energetycznych. Dotychczas były one stosowane tylko do wierzby i róży bezkolcowej. Teraz lista upraw może być dłuższa.

Lipiec
Spore połacie kraju trawi susza. Wstępne szacunki mówią, że straty w zbożach będą rzędu 15–20 proc.

Sejm przyjął ustawę o biopaliwach. Prawo do ich wytwarzania będzie miał każdy rolnik. Nie może to być jednak więcej jak 100 litrów na hektar. Do 2010 roku udział biokomponentów w paliwach ma wynieść prawie 6 proc.

Sierpień
Rząd przeznaczy na pomoc dla poszkodowanych przez suszę 245 milionów złotych. Pomoc ma trafić do 300 tysięcy gospodarstw.

Rząd przyjął Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Dokument trafił już do Brukseli i czeka na zatwierdzenie.

Niekorzystna pod koniec żniw pogoda spowodowała, że jakość zebranego ziarna jest bardzo słaba. Ceny pszenicy konsumpcyjnej zaczynają rosnąć.

Wrzesień
Rząd uruchamia pierwsze kredyt klęskowe dla rolników poszkodowanych przez suszę. Akcja kredytowa ma wynieść prawie 900 milionów złotych.

Składki rolniczych związków zawodowych w unijnej organizacji lobbystycznej COPA–COGECA będą opłacane przez podatników ustalił Sejm.

Październik
Komisja Europejska zgodziła się na tzw. konwersję bezpośredniej kwoty mlecznej na hurtową. W efekcie wysokość kar jakie rolnicy mają zapłacić za przekroczenie swoich limitów będzie niższa.

Listopad
Pierwsze działania w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostaną uruchomione w połowie 2007 roku – przekonuje resort rolnictwa. Opozycja twierdzi, że to nieuzasadniony optymizm.

Grudzień
Rozpoczęły się wypłaty dopłat bezpośrednich. Tempo jest wyjątkowo dobre. Prawie 8 miliardów złotych ma trafić do rolników jeszcze przed rozpoczęciem prac polowych w przyszłym roku.

Chów trzody chlewnej jest nieopłacalny – twierdzą rolnicy. Ogromna nadwyżka na rynku spowodowała, że ceny skupu spadły, aż o 1/3. Komisja Europejska nie chce zgodzić się na pomoc w postaci dopłat do prywatnego przechowalnictwa.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności