Ceny zbóż, notowania, aktualności

Nowe zasady dopłat

Nowe zasady dopłat
Miały być wypłacane w grudniu ale trzeba będzie jeszcze poczekać. Dopłaty do materiału siewnego trafią do rolników dopiero w przyszłym roku. Pomoc będzie wypłacana też na innych zasadach niż początkowo zapowiadano.

Dopłaty do ziarna kwalifikowanego miały zachęcić rolników, aby częściej wymieniali materiał siewny. To powinno gwarantować nie tylko wyższe plony ale przede wszystkim poprawić ich jakość. Początkowo założenia były takie, że z dotacji będą mogli skorzystać wszyscy rolnicy. Niestety już wiadomo że tak nie będzie.

Dopłaty do materiału siewnego będą bowiem wypłacane w ramach tak zwanej pomocy "de minimis". Jest to nowa forma wsparcia udzielana przez państwo w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. - Oznacza to, że każdy rolnik będzie mógł otrzymać pomoc w wysokości 3 tysięcy euro na 3 lata. - mówi Bożena Nowicka z Ministerstwa rolnictwa.

Chodzi tu o różne formy wsparcia klęskowego. Dlatego rolnicy, którzy kupili materiał siewny będą mogli ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów pod pewnymi warunkami. - Będą zobowiązani do dostarczenia protokołu strat, które sporządziła komisja powołana przez wojewodę - dodaje Bożena Nowicka.

Wymagane będą też dokumenty potwierdzające wysokość otrzymanego już wcześniej wsparcia w postaci zasiłków socjalnych. Do wniosku należy również dołączyć faktury potwierdzające zakup ziarna kwalifikowanego. Dokumenty o przyznanie dotacji będą przyjmowane w regionalnych oddziałach Agencji Rynku Rolnego.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności