Ceny zbóż, notowania, aktualności

Nowa metoda produkcji paliwa ekologicznego

Nowa metoda produkcji paliwa ekologicznego
We wtorek Komisja Europejska wydała rozporządzenie nr 1678/2006. Jego zapisy dotyczą alternatywnych sposobów usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. W opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności ( EFSA) proces termomechanicznego przetwarzania ich w paliwo ekologiczne jest bezpieczny i nie zagraża zdrowiu ludzi i zwierząt.

Produkt tego procesu może zostać wykorzystany do przetwarzania w biogaz. Do tej pory Naukowy Komitet Sterujący oraz EFSA zatwierdziły sześć takich metod, m.in. hydrolizę zasadową, gazyfikację Brookesa czy spalanie tłuszczu zwierzęcego w kotle cieplnym (rozporządzenie Komisji 92/2005). Szczegółowe parametry procesu termomechanicznej produkcji paliwa ekologicznego określone są w załączniku do powyższej dyrektywy. Więcej informacji w Dzienniku Urzędowym UE nr L 314, z 15 listopada 2006 roku, str. 4 – 6.

Źródło: rz

Powrót do aktualności