Ceny zbóż, notowania, aktualności

Unijna odnowa wsi

Unijna odnowa wsi
Pół miliarda euro przeznaczone zostanie w latach 2007–13 na odnowę wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego. To prawie pięć razy tyle niż w kończącym się obecnie programie. Nowością jest to, że o dofinansowanie będą mogły ubiegać się nie tylko samorządy.

Z funduszu na odnowę wsi skorzystało do tej pory ponad 2 tysiące gmin. Dotacje wykorzystywano na remont obiektów zabytkowych, budowę świetlic oraz różnego rodzaju projekty związane z rozwojem kultury. W gminie Stanisławów pieniądze przeznaczono na remont zabytkowej karczmy napoleońskiej. Prace idą tu pełną parą.

Wojciech Witczak, wójt gminy Stanisławów: To są środki dosyć łatwo dostępne dostaliśmy 450 tysięcy z tego programu i 50 tysięcy od ministra kultury.

Po remoncie budynek będzie tak jak wcześniej siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury. Bez unijnego wsparcia nie można byłoby nawet myśleć o tego typu inwestycjach. W wielu gminach już teraz wiadomo na co zostaną przeznaczone pieniądze z nowego programu. W wyścigu po dotacje wzrośnie jednak konkurencja.

Monika Smoleń, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: W latach 2007–13 ten katalog beneficjentów, czyli tych którzy będą mogli starać się o dofinansowanie zostanie rozszerzony na kościoły oraz organizacje pozarządowe.

Dofinansowanie ze środków unii europejskiej będzie mogło wynosić do 75 proc. kosztów pozostałe 25 proc. to wkład własny.

– Można wnioskować do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Minister Kultury uruchomił specjalny program promesa ministra kultury, którego celem jest dofinansowanie tego brakującego wkładu własnego – mówi Monika Smoleń.

Aby dostać te dotacje trzeba wykazać, że wpłyną one na poprawę jakości życia mieszkańców danej gminy. Dlatego już teraz warto opracowywać projekty. Program najprawdopodobniej zostanie uruchomiony w drugiej połowie przyszłego roku.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności