Ceny zbóż, notowania, aktualności

Nowa zabroniona substancja

Nowa zabroniona substancja
W zeszłym tygodniu Komisja Europejska przyjęła nową dyrektywę (2006/75/WE), która dodaje dimoksystrobinę do listy zakazanych substancji czynnych.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznał, że substancja ta ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne. Substancja stwarza szczególne zagrożenie dla organizmów wodnych, ale również dla ptaków i ssaków. Dlatego może być stosowana przy zachowaniu wyjątkowej ostrożności jedynie jako środek grzybobójczy.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która sprawuje w Polsce nadzór nad obrotem i stosowaniem pestycydów, będzie miała 6 miesięcy na przegląd istniejących zezwoleń na stosowanie pestycydów. Te, które zawierają dimoksystrobinę, muszą być odpowiednio zmienione lub w całości wycofane.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności