Ceny zbóż, notowania, aktualności

Elstar Oils szykuje zmiany

Elstar Oils szykuje zmiany
Spółka poinformowała o zwołaniu na 14 sierpnia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników. W porządku obrad przewidziano m.in. podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie rady nadzorczej i ustalenia liczby jej członków. Będą w nim mogli wziąć udział akcjonariusze, którzy do 7 sierpnia złożą w siedzibie spółki imienne świadectwa depozytowe.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności