Ceny zbóż, notowania, aktualności

Biopaliwa na własne potrzeby nieopłacalne?

Biopaliwa na własne potrzeby nieopłacalne?
Czy małym gospodarstwom rolniczym będzie się opłacało produkować biopaliwa na własne potrzeby? Zdaniem Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego nie. Powstaje więc pole do ogromnych nadużyć.

Unijna dyrektywa nakazuje, by udziału biokomponentów w rynku paliw transportowych w 2010 roku wyniósł 5,75 proc. Nad ustawą o biopaliwach pracują już posłowie.

– Ustawa jest potrzebna, ale niepokoją nas pewne zapisy – mówi Jacek Wróblewski, dyrektor POPiHN, organizacji skupiającej zagraniczne sieci stacji benzynowych oraz polskich producentów.

Według Wróblewskiego jeden z najbardziej kontrowersyjnych zapisów dotyczy wytwarzania biopaliw na własne potrzeby. Zgodnie z projektem ustawy limit takiej produkcji wynosi 100 l biopaliw na hektar użytków rolnych.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Powrót do aktualności