Ceny zbóż, notowania, aktualności

Najważniejszy w Polsce wśród roślin przemysłowych

Najważniejszy w Polsce wśród roślin przemysłowych
Polska zajmuje 4 miejsce w produkcji rzepaku w Unii Europejskiej. Powierzchnia zasiewów rzepaku i rzepiku wyniosła w 2005 r. 550,2 tys. ha i była większa od zasiewów z 2004 r. o 12,0 tys. ha (o 2,2 proc.) i większa od zasiewów z 2002 r. o 111,2 tys. ha (o 25,3 proc.). Na blisko 2 mln gospodarstw rolnych (o pow. powyżej 1 ha UR) uprawą rzepaku zajmuje się 43 tys. Gospodarstw.

Dlatego też w ostatnich latach to właśnie rzepak stał się najważniejszą rośliną w grupie roślin przemysłowych. Jego produkcja koncentruje się przede wszystkim w województwach Polski północnej, zachodniej i południowo-zachodniej, tj. w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. .Wysoki udział tych rejonów w produkcji rzepaku wynika m.in. z ich położenia, w najlepszej dla uprawy rzepaku strefie glebowo- klimatycznej. Duże znaczenie odgrywa także dobrze rozwinięty na tych terenach przemysł tłuszczowy i duży udział gospodarstw wielkoobszarowych w strukturze rolnictwa.

Źródło: Pierwszy Portal Rolny

Powrót do aktualności