Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wiceminister rolnictwa o projekcie ustawy o nawozach i nawożeniu

Wiceminister rolnictwa o projekcie ustawy o nawozach i nawożeniu
Wielkoprzemysłowi producenci trzody chlewnej będą musieli posiadać szczelne zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę - zapowiedział w czwartek wiceminister Marek Chrapek. Taki wymóg będzie zawierał projekt noweli ustawy o nawozach i nawożeniu, nad którym trwają prace w resorcie.

Podczas czwartkowych obrad sejmowej komisji ochrony środowiska Chrapek poinformował, że nowe przepisy mają przyczynić się do lepszej ochrony środowiska.

Jak zaznaczył wiceminister, opracowane zostaną nowe zasady przygotowywania planów nawożenia przez firmy prowadzące wielkotowarowy chów trzody oraz firmy nabywające od nich nawozy naturalne (gnojówkę).

Według Chrapka, nowe przepisy będą musiały uwzględniać wszystkie składniki nawożenia, tak aby zbilansować skład chemiczny stosowanych nawozów, potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleby.

Plan nawożenia musi uwzględniać tzw. zasady dobrej praktyki rolniczej. Firmy zobowiązane są do zagospodarowania 70 proc. gnojówki i gnojowicy na własnych użytkach rolnych, zaś pozostałe 30 proc. mogą zbyć.

W projektowanej nowelizacji zostanie ponadto uściślony przepis dotyczący zagospodarowania gnojówki i gnojowicy przez fermy prowadzące wielkoprzemysłowy tucz trzody. Chodzi o to, aby fermy nie mogły wylewać gnojowicy na cudzy teren, co obecnie często się zdarza.

Poprzednią nowelizację ustawy o nawozach i nawożeniu z 21 stycznia 2005 r. zakwestionował we wrześniu 2005 r. Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie stwierdzili, że jest ona niegodna z Konstytucją, bowiem przewidziane w ustawie 14-dniowe vacatio legis daje za mało czasu na wprowadzenie w fermach szczelnych zbiorników na nawozy.

Ostatnia nowela zaostrzała wymogi przechowywania nawozów naturalnych w wielkoprzemysłowych fermach trzody chlewnej.

Wiceminister zaznaczył, że resort rolnictwa na bieżąco monitoruje funkcjonowanie wielkotowarowych ferm trzody chlewnej. Według danych Inspekcji Weterynaryjnej (luty 2006 r.), w Polsce jest 165 takich ferm.

Wielkotowarowe fermy trzody - to fermy z minimum 2000 tucznikami o wadze powyżej 30 kg lub utrzymujące 750 macior.

Źródło: Puls Biznesu

Powrót do aktualności