Ceny zbóż, notowania, aktualności

GMO w paszach

GMO w paszach
Będzie zgoda na stosowanie GMO w Polsce. Projekt nowej ustawy, dopuszcza używanie organizmów genetycznie modyfikowanych do produkcji pasz. To krok ku normalności - mówią ich zwolennicy.

Projekt nowej ustawy o paszach, wprowadza do polskiego prawa przepisy unijne. Tym samym nie zakazuje stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie do ich produkcji.

Dla przemysłu paszowego to dobra informacja. Bo ewentualny zakaz używania GMO, spowodowałby konieczność wycofania powszechnie używanej soi genetycznie modyfikowanej.

Zdaniem rządu, nową ustawę o produkcji pasz trzeba uchwalić. Bo dotychczasowe przepisy zdezaktualizowały się. W dodatku członkostwo w Unii, zobowiązuje nas do przestrzegania prawodawstwa wspólnotowego. Dotyczy to także obrotu GMO. Stąd taki kształt ustawy, mimo niechęci do genetycznych ulepszeń.

Projekt ustawy o paszach, reguluje też zasady wytwarzania, stosowania i obrotu paszami leczniczymi. W myśl nowych przepisów rolnik będzie mógł przygotowywać je na własne cele. Warunkiem będzie jednak uzyskanie stosownych zezwoleń.

Według projektu ustawa ma wejść w życie w ciągu 14 dni po ogłoszeniu. Szybkie wdrożenie przepisów, zdaniem rządu to konieczność.

Źródło: Agrobiznes, TVP1

Powrót do aktualności