Ceny zbóż, notowania, aktualności

Nowy szef ARiMR

Nowy szef ARiMR
W imieniu Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza 11 maja 2006 r. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Lepper wręczył akt zwolnienia z pełnienia obowiązków prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Elżbiecie Kaufman - Suszko. Jednocześnie minister wręczył akt powierzenia pełnienia obowiązków Prezesa Agencji Mirosławowi Drygasowi.

Akty powołania i odwołania zostały podpisane przez premiera 10 maja 2006 r.

Mirosław Drygas (ur. w 1953 r.) jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, a doktorat nauk ekonomicznych uzyskał w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Od 1978 r. był pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1990 - 1993 pełnił funkcje doradcy ministra rolnictwa, koordynatora zespołu doradztwa rolniczego, a następnie zastępcy dyrektora Biura Prezydialnego Agencji Rynku Rolnego.

W latach 1995 - 2000 zajmował kierownicze stanowiska w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), był m.in. wicedyrektorem Fundacji.

W czerwcu 2000 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Pomocy Przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związany od sierpnia 2003 r., najpierw jako pełnomocnik prezesa, a od stycznia 2004 r. zastępca Prezesa ARiMR. W ostatnim okresie sprawował nadzór nad Pionem Programu SAPARD i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

Mirosław Drygas jest ekonomistą rolnym, ekspertem z zakresu doradztwa rolniczego, integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską, problematyki Wspólnej Polityki Rolnej, funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych.

Był uczestnikiem wielu programów szkoleniowych i staży zawodowych w różnych krajach, w tym w USA (Cochran Fellowship Program na Uniwersytetach Stanowych w Minnesocie, w Kansas i Michigan) oraz w Danii, Holandii, Hiszpanii i we Włoszech.

Jest członkiem międzynarodowych organizacji: Association for International Agricultural and Extension Education i European Seminar on Extension Education.

W dorobku Mirosława Drygasa jest około 100 artykułów ogłoszonych w zagranicznych i polskich publikacjach naukowych.

W latach 1996 - 2000 był redaktorem naczelnym kwartalnika "Problemy Integracji Rolnictwa Unia Europejska Polska" wydawanego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Od 2000 r. jest również członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika "Wieś i Rolnictwo", wydawanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Mirosław Drygas ma żonę i dwóch synów.

Rzecznik Prasowy
Iwona Musiał

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Powrót do aktualności